چه مدت شکنجه پزشکی اوتیسم کودکان

چه مدت: شکنجه پزشکی اوتیسم کودکان خانواده دانشگاه اخبار حوادث

آزمایش زیردریایی خودران بوئینگ در کالیفرنیا

زیردریایی خودکار ساخت شرکت بوئینگ جهت نخستین بار در آب‌های کالیفرنیا راه اندازی شد. آزمایش زیردریایی خودران بوئینگ در کالیفرنیا عبارات مهم ..

ادامه مطلب

پرونده کیفری تشکیل و به بازپرسی ارجاع شد ، شکنجه کودکان اوتیسم در یکی از موسسات توانبخشی

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان خراسان رضوی گفت: در پی تعرضات مدیر یکی از موسسات توانبخشی به کودکان اوتیسم پرونده کیفری تشکیل و ب..

ادامه مطلب