چه مدت شکنجه پزشکی اوتیسم کودکان

چه مدت: شکنجه پزشکی اوتیسم کودکان خانواده دانشگاه اخبار حوادث

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده اعلام شد

مشاور عالی شرکت سنجش آموزش کشور گفت: میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال آینده تغییری نکرده و همانند سال ۹۶ می باشد.  م..

ادامه مطلب